All sorters smink

Bland många länder är det inte mycket som är olikt varandra, förutom språket. Men hur människor lever och hur vardagen ser ut så är det relativt likt. Sedan kan det vara andra saker som skiljer sig, så som politik och lagar och regler, men det grundläggande så är det mycket som är sig likt länder emellan.

En stort område som liknar varandra många länder världen över är sminkning, eller make up som det kallas internationellt. Att sminka sig är det många kvinnor som gör, men även en stor del av männen. Detta är liknande över de länder som använder smink.

Blogg om smink

Några bloggar som har blivit väldigt stora och internationella är sådana som handlar om smink. Då smink är så utbrett världen över så är det en smart idé att skriva om. Genom bloggen kan information om smink ges ut, men även inspiration till olika sorters sminkningar.

Inom bloggvärlden så blir det alltmer vanligt att även producera videoinlägg. Genom en sida med make up är detta extra effektivt då det går att visa videos på hur en sminkning kan läggas, något som är uppskattat för de som ej har den kunskapen men som vill lära sig mer.