Blogg om politik

Att blogga om politik kan vara ett känsligt ämne. Politik skapar alltid åsikter, åsikter till politikerna, till samhället och till de andra som yttrar sig. Politiska åsikter är egentligen helt individuella och något som är för en själv. Sverige är ett fritt samhälle där alla har rätt till sin egen åsikt. Att diskutera politik är intressant, men det är viktigt att det hålls i en god ton och med respekt för varandra.

Politisk blogg

Alla har rätt till sin egen åsikt, att få yttra denna och att få förmedla vad man själv tycker och tänker. Så länge alla håller en god ton gentemot varandra så är detta bra, bra att alla får tala om sina känslor och tankar. Det är modigt att skapa en blogg och att yttra sig offentligt med sina åsikter, det är inte alla som tar emot detta bra vilket då är viktigt att ha i åtanke. Att inte själva låta sig provoceras av detta utan att istället vända det till något positivt. För det är bra att visa offentligt att det är okej att tycka och tänka olika, alla människor är individer och har sina egna tankar om saker och ting, något som är viktigt att påminna varandra om.