Barn- och familjeblogg

När ens barn är små så är det många som skriver och dokumenterar vad som händer. Det är roligt att spara detta till senare i livet, att kunna delge detta till sina barn när de blir stora. Detta kan vara allt från utveckling i det fysiska till vad barnen säger och gör. Det finns mycket roligt som händer på vägen i barns uppväxter, därför är det kul att kunna ta med sig detta vidare i någon form.

Förr var det vanligt att dokumentera i böcker vad som skedde, i dagböcker och i andra böcker där det stod till hjälp vad som kunde skrivas ner i de olika utvecklingsfaserna. Vuxen-generationen idag har säkerligen med sig en och annan bok som ens föräldrar skrev när de var små. Mycket i förenklat format då det inte var lika vanligt förut som det är nu.

Dokumentation på Internet

Idag har papper och penna mer övergått till tangentbord och dator. Det skrivs mer på Internet och i elektroniska versioner. Allt hamnar ej på Internet men det är den vanligaste formen då det är så lätt att nå var man än befinner sig någonstans. Genom Internet och telefon så är dokumentationen nådd från världens alla hörn och kanter.

Att skapa en hemsida eller en blogg i eget syfte är väldigt vanligt idag. Det skapas sidor varje dag och många i syfte att skriva om ens barn och familjen. Många gånger kan det skapas sidor utan något egentligt syfte bakom, utan mer bara för dokumentationens skull, för att det är roligt att samla vad som händer och sker i vardagen.

Många bloggar har blivit stora, så stora att det har blivit en huvudsaklig inkomstkälla för många familjer. Att dela med sig om sitt liv är enbart upp till en själv att avgöra om det är okej eller inte. Många delar med sig av mer än andra, det handlar om var ens egna gränser går, vad en vill dela med sig av och inte. För alla är alla områden olika självklara. Det finns även mindre bloggar som en själv och bekantskapskretsen läser. För att vänner och bekanta skall kunna följa med i vardagen på avstånd. Det kan även vara till syfte att vänner och bekanta i andra länder skall kunna ta del av sina barn och familjens liv, på avstånd om de ej kan träffas så ofta. Så det finns många olika orsaker till att människor väljer att skapa bloggar och hemsidor idag.